SECIALMÖNSTER. EXEMPEL: PIZZA-RESTAURANG
Mönster med unik utformning för specialprojekt kan utarbetas i samarbete med oss.
(Jfr: Katalog A med L.03, Åbymo)

L.01 TAKLAMPAN DIAGONAL, Pendel.
I ovanstående projekt har företagets logotype använts till skärmar med svartbetsad  stomme.
Pristillägg: Lampa + ca 25%.

L.31 TAKLAMPA KRYSS pendel  (till vänster)
Mönster: "DE FYRA ÅRSTIDERNA".
Höjd: 230, plan 180 x 180
Pris: 950 + 500 = 1250 kr

L.42 VÄGGLAMPAN BUTTERFLY (till höger)
Höjd: 290, plan: 150 x 230 
Pris: 1000 + mönster 150 kr

B:1 BORDET FOLKE, "maxi-mini"
Ihop-vikbart bord med svartbetsade sidoben.
Höjd: 620 
Plan: 500 x 500
Pris: 2 500 kr  (svart + natur)
    "        "           ( svart + röd/alt.grön) + 500 kr